ขณะนี้ได้ย้ายระบบลาไปยังระบบใหม่เรียบร้อยแล้ว
หากท่านประสงค์จะทำการลาให้ไปที่ https://app.il.mahidol.ac.th/eleave/login.cshtml

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านผู้ใช้ :
  * กรณีไม่ทราบรหัสผ่านเข้าใช้งาน กรุณาติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ดาวน์โหลดคู่มือการสั่งพิมพ์ใบลา


Copyright 2012 ©
Institute for Innovative Learning, Mahidol University.